Background Image

אודות

מה זה RESTIGO ?

רסטיגו מאפשרת לך לתעד ולנהל את מאזן הכנסות והוצאות המסעדה בצורה פשוטה ויעילה, ומחשבת עבורך בצורה אוטומטית ומיידית את כל המשתנים החודשיים. המערכת מנהלת את תהליך הזנה וניתוח הנתונים העסקיים והתפעוליים,
מאפשרת גישה לנתוני המסעדה מכל זמן ובכל מקום תוך מידור הרשאות ושמירה על אבטחת מידע. באמצעות  הזנה פשוטה וקצרה של נתונים מתקבל ניתוח מעמיק של הנתונים העסקיים והתפעוליים וכן אפשרות לניהול מעקב ובקרה אחר הוצאות העסק והשוואתם ליעד הנדרש.

צוות RESTIGO 

אנחנו קבוצת מסעדנים אשר החליטה לחבור לאנשי תוכנה במטרה לייצר פתרון אמיתי לצורך הקיים בענף. רבים מאיתנו מנהלים מעקב ובקרה אחר העסק שלנו בדרכים שונות : דף ועט, קבצי אקסל , מערכת קופות ממוחשבות וכו'.

הבנו שנדרש פתרון כולל, פשוט וזמין אשר ייתן לנו ולכם את הכלים הנדרשים למקסום הכנסות העסק . לצד הפתרון אנחנו מציעים ליווי מקצועי של אנשי מקצוע במטרה לעזור ללקוחות שלנו לעשות את החיים יותר קלים

ניהול מנצח עם RESTIGO :

חיסכון בזמן בניהול דוחות אקסל ותחזוקת מערכות חיצוניות
הצגת נתונים מורכבים בצורה פשוטה וברורה. 
ניהול נתונים של מערכות שונות במערכת אחת!
מניעת טעויות חישוב !
ניהול הרשאות ואבטחת מידע
יצירת אחידות בדוחות הסניפים השונים